El següent texte resum la política de privacitat i de protecció de dades personals que, en compliment de la normativa vigent, Deliciosamartha* manté respecte de les dades personales facilitades per qualsevol client o usuari amb motiu o com a conseqüència de l’ús dels serveis oferts per Deliciosamartha, a través de la pàgina web http://www.deliciosamartha.com. En compliment de la normativa vigent, i en especial, de la Llei Orgànica 15/1999 de Portecció de Dades de Caràcter Personal, i demés normativa de desenvolupament d’aquesta, Deliciosamartha informa als seus clients o usuaris que les seves dades personals, un cop emplenats els formularis que tenen a la seva disposició a la pàgina web i donat el seu consentiment a tal efecte, seran incorporats a un fitxer automatitzat responsabilitat de Deliciosamartha destinats a la contractació, facturació i gestió d’enviament de les mercaderies adquirides pel client o usuari i, en haver-ho acceptat expressament en completar el formulari, a remetre-li a aquest en un futur informació i ofertes comercials, per via electrònica o per correu postal, i relatives a la promoció dels serveis o productes oferts a través de la seva pàgina web i/o de terceres empreses que tinguin acords comercials amb Deliciosamartha. El client o usuari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant petició escrita a Deliciosamartha* o bé per correu electrònic a la següent adreça: hola (arroba) deliciosamartha.com.

El client o usuari és responsable de la veracitat i vigència de les dades facilitades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació d’aquests si fos necessari. Deliciosamartha assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això mateix ha adoptat les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat previstes al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a aquestes dades de caràcter personal, garantitzant-ne la seva integritat i seguretat. Deliciosamartha no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin surgir respecte les dades personals quan aquestes provingui, bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat utilitzades, o bé degut a una falta de diligència del client o usuari en relació l seu deure de guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals. En qualsevol cas el client o usuari haurà d’informar immediatament a Deliciosamartha en cas de coneixement del fet que les seves claus d’accés hagin estat conegudes per terceres persones.